Menu

Aanmelden

Aanmelden en plaatsen

U bent op zoek naar een kinderopvang. Wij nemen graag de tijd voor u om u rond te leiden op ons kinderverblijf of buitenschoolse opvang. Mocht u daarna besluiten om uw kind bij ons in te schrijven dan kan dat via het inschrijfformulier wat wij samen met een informatiebrochure verstrekken tijdens de rondleiding. 

Aanmeldingsvoorwaarden

U kunt uw kind al inschrijven zodra u weet dat u zwanger bent. Wij kennen geen minimum aantal dagen of dagdelen. De ervaring leert echter dat als kinderen minder dan twee dagdelen per week naar een kinderdagverblijf gaan, ze erg moeilijk wennen. Zodra wij uw inschrijfgeld hebben ontvangen, nemen we uw inschrijving in behandeling. De leidinggevende van de vestiging neemt contact met u op om de plaatsingsprocedure met u door te spreken.
Als u een offerte ontvangen heeft, doet u een aanvraag voor kinderopvangtoeslag. Hier heeft elke ouder recht op. Dit wordt uitgevoerd door de belastingdienst. Formulieren hiervoor kunt u persoonlijk aanvragen bij de belastingdienst 0800-0543 of downloaden van toeslagen.nl. Op deze site staan tevens de toeslag tabellen.

Wachtlijst en plaatsingsprocedure

Voor onze wachtlijst geldt dat wie zich het eerst aanmeldt ook het eerst aan de beurt komt. Wij hanteren wel een voorrangsregeling:

  •  tweede en volgende kinderen 
  • gezinnen waarvan kinderen al eerder een plaats hadden bij onze organisatie

De leidinggevende van de vestiging bekijkt of er nu of in de toekomst plaats is voor uw kind en brengt u binnen twee weken na uw inschrijving op de hoogte van de mogelijkheden en neemt alle gegevens met u door. Als er plaats is voor uw kind, bepaalt u of u die plek reserveert of dat u op de wachtlijst wilt.

Plaatsingsovereenkomst

In de plaatsingsovereenkomst leggen we alle afspraken tussen u en het Kasteeltje B.V.  vast. 
Daar horen ook onze leveringsvoorwaarden bij. Bij de plaatsingsovereenkomst ontvangt u een formulier voor de automatische incasso.

Wennen

Het wennen is op onze kosten. We zullen met u ruim van te voren een wenafspraak maken. Daarnaast krijgt u een welkomstkaart en een ‘voorstelbrief’ voor uw kind. Deze kunnen we tijdens het intake gesprek bespreken. Daarnaast is het intake gesprek er voor al uw vragen en lichten wij graag toe hoe wij te werk gaan bij het Kasteeltje B.V. 

Hoe de wenperiode daarna verloopt, hangt helemaal af van u en uw kind. Het ene kind (of ouder) went nu eenmaal sneller dan het andere. Neemt u goed de tijd om vertrouwen te krijgen, zodat u met een gerust hart uw kind bij ons brengt.

Opzeggen

Opzeggen kan ieder moment. Hiervoor houden we een opzegtermijn van 1 maand aan. Deze staat genoemd in het contract dat u hebt afgesloten/gaat afsluiten. Tevens attenderen wij u erop dat u deze wijziging ook doorgeeft aan de belastingdienst. 

Meer informatie over Het Kasteeltje BV.

Heeft u vragen voor Het Kasteeltje BV of wilt u  meer informatie? Neem dan contact op 0344 – 655 554 of ga naar contact.

Ga naar contact

WhatsApp