Menu

Buitenschoolse opvang

Wij willen als kinderopvang kwaliteit leveren en deze blijven waarborgen.  Ons beleid is continu in ontwikkeling. Stilstand is achteruitgang. Samen met u als ouder kijken we steeds naar wat het beste is voor uw kind. Onze kennis blijven we vernieuwen en we zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de kinderopvang.

‘Alleen het allerbeste is goed genoeg voor onze kinderen’

Ontwikkeling

Naast verzorgen en opvoeden van de kinderen zien wij ook het stimuleren van hun ontwikkeling als een taak van ons./ Om te beginnen zorgen we voor een veilige omgeving. Daarbinnen bieden we allerlei verschillende activiteiten aan. Deze zijn gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen, zoals taalontwikkeling, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Hierbij werken we door het jaar heen met thema’s, zoals lente, zomer, Pasen, muziek, beroepen. Om in de gaten te blijven houden hoe de kinderen zich ontwikkelen, observeren de leidsters hen het hele jaar door. Een keer per jaar wordt deze observatie schriftelijk vastgelegd door middel van een observatie-instrument. De resultaten hiervan kunt u met de leidster bespreken tijdens het overgangsgesprek. Onze observatie is natuurlijk niet allesbepalend. Het kind kan zich bij ons anders gedragen dan thuis. Gesprekken hierover met u helpen ons een goed totaalbeeld van uw kind te krijgen. Tijdens het verblijf op de B.S.O. bouwt uw kind niet alleen een relatie op met volwassenen. Juist ook de sociale contacten met andere kinderen zijn van wezenlijk belang. Op onze BSO’S maakt uw kind zijn vrienden en vriendinnen. Uw kind leert van de “groten” en probeert (op zijn of haar manier) de “kleintjes” te helpen.

Verzorging

Bij een goede verzorging horen ook gezonde voeding. Drinken, eten (fruit, groente, koekje en brood) zijn bij de prijs inbegrepen. U hoeft dus geen voeding mee te geven, tenzij uw kind speciale dieetvoeding nodig heeft.

Veiligheid en hygiëne

Veiligheid en hygiëne staan in op onze BSO’s hoog in het vaandel. Wij worden hier jaarlijks gecontroleerd door de GGD en de brandweer. Twee keer per jaar vindt er een brandoefening plaats. Al onze leidsters worden opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Ieder jaar volgen zij een herhalingscursus.

Gezondheid en ziekte

Het is belangrijk dat kinderen naar buiten gaan en een frisse neus halen. Dit is goed voor de gezondheid. Kinderen bouwen hierdoor een natuurlijke weerstand op. Daarom gaan we zo veel mogelijk naar buiten met alle kinderen. Als een kind ziek is, is het voor ons het belangrijkst dat de opvang moet kunnen voldoen aan de behoefte die uw kind op dat moment heeft. Soms gaat dat heel goed op de BSO en soms gaat dat beter thuis. We overleggen steeds met u wat de mogelijkheden zijn.

Dagindeling BSO Opvang Zodra de kinderen zijn gearriveerd krijgen ze fruit te eten en drinken. Er worden aan de hand van wisselende thema’s activiteiten aangeboden, dit kunnen spelletjes in de groep zijn, knutselactiviteiten en buitenspelen, de kinderen zijn vrij om hieraan mee te doen en er is mogelijkheid tot vrij spel. Er is uitdagend spelmateriaal aanwezig. Om 16.30 uur kunnen ze iets drinken en een koekje eten. Tijdens de schoolvakanties wordt er om 10.00 uur fruit gegeten en om 12.30 uur een broodmaaltijd verzorgd. Eten en drinken zit bij de prijs inbegrepen. Tijdens de schoolvakanties zullen er door de leidsters speciale vakantieactiviteiten worden aangeboden, zodat het voor de kinderen ook echt vakantie is.

Mogelijkheden tot plaatsing:

  • Tijdens schoolweken. De openingstijden zijn: op ma-di-wo-do-vrij na schooltijd tot 18.00. Er wordt in overleg opvang aangeboden op de roostervrije dagen van de scholen .
  • Tijdens schoolvakanties op vaste dagdelen. De openingstijden zijn: 8.00 -18.00 uur.
  • Beide mogelijkheden gecombineerd.
Soms hebben ouders de wens om tijdens schoolvakanties incidenteel opvang af te nemen. Dit is mogelijk voor zover er plaats is op de betreffende dagdelen.

Ophalen/Vervoer

De kinderen worden lopend of met de auto opgehaald van school door medewerkers van Het Kasteeltje. Deze medewerkers kunnen leidsters van de BSO zijn, maar ook ondersteunend personeel zijn. Wel is het belangrijk dat kinderen altijd door deze personen opgehaald worden. Soms worden de kinderen door taxi opgehaald, maar dan houden we u op de hoogte. Wij dragen altijd een herkenbare bodywarmer.

Opleidingseisen medewerkers

De groepsleidsters zijn gericht opgeleid zodat de kinderen op een professionele wijze zullen worden verzorgd, begeleid en gestimuleerd. De minimale eis voor vaste groepsleiding is een MBO diploma niveau 3. Stagiaires zijn altijd boventallig

Oudercontact

Het is belangrijk dat het contact tussen u en de leidsters goed verloopt en dat u een vertrouwensrelatie kunt opbouwen. Voor veel ouders of verzorgers is het een hele stap om de opvoeding en verzorging van hun kind voor een deel uit handen te geven. De leidster zal er alles aan doen om zoveel mogelijk met u op één lijn te zitten voor wat betreft de opvoeding van het kind.

Wij hopen dat u de tijd bij het brengen en halen wilt benutten om met de leidsters van uw kind te praten. Om ouders ook de gelegenheid te geven met elkaar in contact te komen, houden wij sommige feesten op zaterdag. Schroom niet uw klacht te bespreken. Als wij weten wat u dwars zit, kunnen we er iets aan doen! Ons management kunt u rechtstreeks benaderen.

Extra opvang op roostervrije dagen/studiedagen e.d. 

Wanneer er extra opvang nodig is voor uw kind buiten de reguliere aanwezige dagen, dient u dit twee weken van tevoren aan te geven via onze ouderapp. In overleg gaan we dan kijken naar de mogelijkheden.

Halen en brengen door “vreemden”

In principe wordt uw kind alleen meegegeven aan de eigen ouders. Indien u daarvan af wilt wijken moet u dit doorgeven aan de leidsters zodat hierover geen misverstanden ontstaan.                                                                                                                                                                             Wilt u meer informatie? Kijk dan verder in een van onze beleidsplannen van de BSO. Beleidsplan BSO De Schatkamer                                                                                                                 Beleidsplan BSO De Torenkamer                                                                                                             Beleidsplan BSO De Troonkamer
WhatsApp