Menu

Flexibele opvang

Flexibele opvang is alleen mogelijk voor onze kinderdagverblijven. In elke groep zijn flexibele opvangplaatsen beschikbaar die in de praktijk door meerdere kinderen worden ingevuld. Flexibele opvang betekent dat een ouder, bij het tekenen van het kinderopvangcontract, niet voor een (langere) periode kan aangeven, welke en/of hoeveel dagdelen per week opvang nodig is. Naast dit gegeven is kenmerkend aan deze vorm van opvang, dat er altijd sprake is van een kort tijdsbestek, en dat de gewenste opvang afhankelijk is van het dienstrooster van één of beide ouders. In het kinderopvangcontract, tussen de ouder en de organisatie, wordt het gemiddelde aantal uren per week of per maand aangegeven dat er opvang nodig is. U betaalt voor de uren die u gereserveerd heeft volgens de schema/rooster die wij van u ontvangen hebben. Ouders die gebruik maken van deze opvang brengen minimaal vier weken voor de gewenste opvangdagen( meestal op de eerste dagen van een maand), de directie schriftelijk op de hoogte van de benodigde dag(en). Voor flexibele opvang hanteren wij een andere uurprijs. 
Voorwaarden voor de flexibele opvang:

  • Een kind die langst ingeschreven staat heeft voorrang. 
  • Wijzigingen minimaal vier weken voor de gewenste datum, anders worden deze uren/dagen doorberekend. 
  • U betaalt voor de hele ochtend/middag deel ook als u daar een deel van gebruikt maakt. 
  • Dit betekent niet dat KDV verplicht is uw kind op alle dagen te plaatsen. 
  • Minder uren i.v.m. laat brengen en vroeg ophalen worden niet in mindering gebracht. 
  • Verder zijn de algemene voorwaarden van kracht
WhatsApp