Menu

Pedagogisch beleid

Wij als kinderopvang organisatie vinden het belangrijk dat onze locaties goede kwaliteit leveren en dat wij deze kwaliteit blijven waarborgen. Stilstand is achteruitgang. Daarom is ons beleid continu in ontwikkeling. Samen met u als ouder kijken we steeds naar wat het beste is voor uw kind. Onze kennis blijven we vernieuwen en we zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de kinderopvang. 

‘Alleen het allerbeste is goed genoeg voor onze kinderen’

Ontwikkeling

Naast verzorgen en opvoeden van de kinderen zien wij ook het stimuleren van hun ontwikkeling als een taak van ons kinderdagverblijf. Om te beginnen zorgen we voor een veilige omgeving. Daarbinnen bieden we allerlei verschillende activiteiten aan. Deze zijn gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen, zoals taalontwikkeling, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Hierbij werken we door het jaar heen met thema’s, zoals lente, zomer, Pasen, muziek, beroepen. Om in de gaten te blijven houden hoe de kinderen zich ontwikkelen, observeren de leidsters hen het hele jaar door. Een keer per jaar wordt deze observatie schriftelijk vastgelegd in een door ons ontwikkeld observatie-instrument. De resultaten hiervan kunt u met de leidster bespreken tijdens het overgangsgesprek. Onze observatie is natuurlijk niet allesbepalend. Het kind kan zich bij ons anders gedragen dan thuis. Gesprekken hierover met u helpen ons een goed totaalbeeld van uw kind te krijgen. Tijdens het verblijf op een van onze locaties bouwt uw kind niet alleen een relatie op met volwassenen. Juist ook de sociale contacten met andere kinderen zijn van wezenlijk belang. Op ons kinderdagverblijf en onze BSO maakt uw kind zijn eerste vrienden en vriendinnen. Uw kind leert van de “groten” en probeert (op zijn of haar manier) de “kleintjes” te helpen.

Verzorging

Bij een goede verzorging horen ook gezonde voeding en het verschonen van luiers. Drinken, eten (flessenvoeding (tot 6 maanden), fruit, groente en brood) en luiers zijn bij de prijs inbegrepen. U hoeft dus geen voeding mee te geven, tenzij uw kind speciale dieetvoeding nodig heeft of nog borstvoeding krijgt. Onze luiers zijn van het merk Kruidvat. 

Veligheid en hygiene

Veiligheid en hygiëne staan in ons kinderdagverblijf hoog in het vaandel. Naast continu waarborgen hiervan door onze leidsters worden wij ook jaarlijks gecontroleerd door de GGD en de brandweer.  Twee keer per jaar vindt er een brandoefening plaats. Alle leidsters binnen het Kasteeltje B.V. worden opgeleid tot bedrijfshulpverlener  met kinder-EHBO. Ieder jaar volgen zij een herhalingscursus. In ons veiligheidsplan staan al onze maatregelen op dit gebied. Zoals ook de videobewaking op onze groepen. In ons hygiëneplan staan onze maatregelen voor een goede hygiëne van ons dagverblijf.

Gezondheid en ziekte

Het is belangrijk dat kinderen naar buiten gaan en een frisse neus halen. Dit is goed voor de gezondheid. Kinderen bouwen hierdoor een natuurlijke weerstand op. Daarom gaan we zo veel mogelijk naar buiten met alle kinderen, van baby’s tot peuters. Als een kind ziek is, is het voor ons het belangrijkst dat de opvang moet kunnen voldoen aan de behoefte die uw kind op dat moment heeft. Soms gaat dat heel goed op het KDV/BSO  en soms gaat dat beter thuis. We overleggen steeds met u wat de mogelijkheden zijn. 

Opleidingseisen medewerkers

De groepsleidsters zijn gericht opgeleid zodat de kinderen op een professionele wijze zullen worden verzorgd, begeleid en gestimuleerd. De minimale eis voor vaste groepsleiding is een MBO diploma niveau 3. Stagiaires zijn altijd boventallig.

Groepsleiding

Iedere groep wordt geleid door twee leidsters met de benodigde diploma’s volgens CAO kinderopvang. 
Het kan voorkomen dat in de groep van uw kind een of meerdere stagiaires aanwezig zijn. De meeste stagiaires blijven één jaar bij ons. Sommige stagiaires zijn maar een week bij ons aanwezig, andere wel 2 jaar, afhankelijk van de soort opleiding die zij volgen. Stagiaires worden boventallig ingezet. Deze leerlingen volgen en opleiding naast hun werk op het kinderdagverblijf. Deze leerlingen worden op de groep ingezet als leidsters. De inzetbaarheid wordt bepaald door het kinderdagverblijf in samenspraak met de opleidingscoördinator. Stagiaires staan altijd onder begeleiding en supervisie van een gediplomeerde leidster.

Begeleiding

De kinderen worden begeleid door gediplomeerde Leidsters en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van kinderen. Stagiaires zijn altijd boventallig dit betekend dat een stagiaire nooit alleen op de groep staat en taken uit zal voeren onder toezicht van een gediplomeerde leidster.

Oudercontact

Het is belangrijk dat het contact tussen u en de leidsters goed verloopt en dat u een vertrouwensrelatie kunt opbouwen. Voor veel ouders of verzorgers is het een hele stap om de opvoeding en verzorging van hun kind voor een deel uit handen te geven. De leidster zal er alles aan doen om zoveel mogelijk met u op één lijn te zitten voor wat betreft de opvoeding van het kind.

Wij hopen dat u de tijd bij het brengen en halen wilt benutten om met de leidsters van uw kind te praten. Daarnaast hebben wij verschillende andere ouder momenten zoals onze jaarlijkse 10 minuten gesprekken. 

Wij hebben een open en eerlijke communicatie naar elkaar en naar ouders toe. Mocht er iets zijn wat u kwijt wilt dan horen wij natuurlijk graag. Wij kijken dan samen met u hoe wij u kunnen helpen. 

WhatsApp