Menu

Visie

Het Kasteeltje B.V. streeft naar een plek waar elk kind zich thuis voelt.  Optimale zorg, aandacht, liefde en veiligheid  staan hierbij centraal. Door het creëren van deze voorwaarden kan het kind zichzelf zijn en de wereld om hem heen ontdekken.  Zo kan het kind zich optimaal ontwikkelen, iedere dag weer

Onze uitgangspunten hierbij zijn: 

Kind staat centraal

Wij stellen het kind centraal door hen aandacht te geven, naar hen te luisteren , naar de behoeften van het kind te kijken en hier  adequaat reageren.  Even op schoot zitten, samen een spelletje spelen of juist even gek doen. Zo bouwen de pedagogisch medewerkers een sterke band op met de kinderen. 

Veiligheid

Wij bieden  kinderen een veilige en gezonde leef- en speelomgeving. Wij willen het kind veilig laten voelen zodat het zichzelf kan zijn en zich vrij voelt om te ontwikkelen. 

Betrokkenheid

Wij vinden het erg belangrijk dat er een samenspel is tussen kind, ouder en pedagogisch medewerker. Vanaf het begin van de dag laten wij kinderen en ouders zien dat wij er voor hun zijn en dat ze bij ons terecht kunnen. Actieve overdracht bij het brengen en halen, berichtjes via Konnect over het welbevinden het van het kind, een tekening maken voor een zieke opa, meedenken en hulp bieden aan ouders wanneer er iets is in de thuissituatie.

Respect

Wij staan open voor elkaar en vinden waarden en normen er belangrijk. Binnen onze organisatie leren wij kinderen van jongs af aan om te gaan met elkaar en hun omgeving. Wij hebben hierin een voorbeeld functie.

Kwaliteit

Binnen onze organisatie streven wij continu naar de hoogst haalbare kwaliteit. Wij blijven dan ook continue werken hieraan. Wij zijn op de hoogte van de laatste wetgevingen, houden de inrichting en invulling van de groepen actueel, verzorgen cursussen. Dit alles zodat de medewerkers adequaat kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de huidige en toekomstige kinderopvang. 

Missie

Wij vinden het belangrijk dat ons kinderdagverblijf goede kwaliteit levert en blijft leveren. Stilstand is achteruitgang. Ons beleid is daarom steeds in ontwikkeling. 

 “Alleen het beste is goed genoeg voor “onze kinderen”

Bekijk het landelijk register kinderopvang

Meer informatie over Het Kasteeltje BV.

Heeft u vragen voor het het Kasteeltje B.V. of wilt u meer informatie? Neem dan contact op 0344 – 655 554 of ga naar contact.

Ga naar contact

WhatsApp